Feladataink

 

 

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében az Országgyűlés megalkotta a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (továbbiakban: Kftv.). A törvény értelmében A közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat. A Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselő-testület, a megyei jogú városi közgyűlés, a fővárosban – a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között – a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) hozhat létre a polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként. Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is működtethet.

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatait a Kftv. 1. § (4) bekezdése, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szabályozza. A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró közterület-felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet és az önkormányzat rendelete állapíthat meg. A Budakörnyéki Közterület-feladataiat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatai

 • A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
 • A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.
 • Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
 • Közreműködés a csatlakozott települések közterületnek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendeletek végrehajtásának ellenőrzésében.
 • Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és közrend védelmében.
 • Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.
 • Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
 • Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, végrehajtásában.
 • Közreműködés a csatlakozó települések közterületei használatának és igénybevételének hasznosításában.
 • Közreműködés a csatlakozó települések vásárainak, rendezvényeinek szervezésében, rendjének fenntartásában és ellenőrzésében.
 • Közreműködés a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések ellenőrzésének elősegítésében.
 • Hirdető-berendezések, hirdetmények, reklámtáblák elhelyezésének ellenőrzése.
 • Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.
 • Közreműködés a közúton üzemképtelen roncs, elhagyott járművek a közút kezelője által történő elszállításában.
 • A közterület-felügyeletről szóló törvény szerinti kép- és hangfelvételek kezelése, a keletkező adatok jogszabály szerinti felhasználása.
 • A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása.
 • Jogellenes állapot jelzése, intézkedések kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság körébe tartozik (pl. a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett tárgyak, építmények eltávolításának kezdeményezése).
 • A Magyarország és a csatlakozott tagtelepülések zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásnak ellenőrzése.

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

©2024 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés