Bemutatkozás

 

 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet megalakítása

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. év végén döntött arról, hogy élve a jogszabályok adta lehetőséggel létrehozza a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet.

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területe, rendeltetése, feladatai

Az intézményt:

  • Budajenő Község,
  • Budakeszi Város,
  • Nagykovácsi Nagyközség,
  • Perbál Község, valamint
  • Tök Község

önkormányzatai alapították meg, működését 2014. július 1-jén kezdte meg a felsorolt települések területén. 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT.) Magyarországon jelenleg egyedüliként, társulásos formában működteti a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet jelenleg az alábbi tagtelepüléseken:

  • Budajenőn,
  • Budakeszin,
  • Herceghalmon,
  • Nagykovácsiban
  • Pilisjászfalun.

A korábbiakban az intézmény az alábbi BÖT. tagtelepüléseken végzett hatósági ellenőrző tevékenységet: Páty, Tinnye, Tök, Perbál, Biatorbágy Pilisjászfalu. 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet legfontosabb feladatai illetékességi területén a hatályos jogszabályokban, valamint az önkormányzatok rendeleteiben meghatározott magatartási és közlekedési szabályok betartatása; a szabályszegések és a szabálysértések megelőzése, megszakítása, illetve befejezett szabályszegés, szabálysértés esetén a jogszabályban rögzített helyszíni bírság kivetése vagy eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságnál; továbbá, az önkormányzati vagyon védelme. A Budakörnyéki közterület-felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.

 

A Közterület-felügyelet rendeltetése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó, a közterületi rend és tisztaság, az épített és természeti környezet védelme, illetve közreműködés a települések közrendjének és közbiztonságának védelmében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározottak ellátása, a csatlakozott tagönkormányzatok polgármesterei által meghatározott feladatok ellátása.

 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet székhelye 

A Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) található.

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

©2024 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés