Gazdálkodásra vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 2015-7. évben a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által megbízott független pénzügyi ellenőr végzett célellenőrzéseket a pénzügyi, gazdálkodási tevékenység szabályosságának ellenőrzése, amely szabálysértést, bűncselekményt és fegyelmi vétséget megalapozó hiányosságot, mulasztást nem állapított meg.

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.1.5 Működési statisztika 

2016. évi statisztikai adatok

- helyszíni bírság kiszabása     2.347 db
- kiszabott bírság összege   40.400. e Ft
- befizetett bírság összege   28.171 e Ft
- figyelmeztetés alkalmazása    945 db
- feljelentés, eljárás kezdeményezés  287 db
- elszállított forgalomra alkalmatlan gépjármű   5 db
- lakossági bejelentés, jelzés      741 db

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

2017. évi költségvetés személyi juttatások és dologi kiadások

Személyi kiadások
- törvény szerinti illetmények, munkabérek 20.000 e Ft
- készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat -
- béren kívüli juttatások 1.179 e Ft
- közlekedési költségtérítés 1.172 e Ft
- egyéb költségtérítések -
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 22.351 e Ft
- foglalkoztatottak személyi juttatásai -
- külső személyi juttatások -
- reprezentáció -
- személyi juttatások 22.351 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.821 e Ft
- személyi juttatások és járulékai összesen 27.172 e Ft

Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése 100 e Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése 1.800 e Ft
- készletbeszerzés összesen 1.900 e Ft
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 330 e Ft
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 250 e Ft
- kommunikációs szolgáltatások összesen 580 e Ft
- közüzemi díjak 284 e Ft
- bérleti és lízing díjak -
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 e Ft
- közvetített szolgáltatások -
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 200 e Ft
- egyéb szolgáltatások 1.045 e Ft
- szolgáltatási kiadások összesen 1.645 e Ft
- kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 800 e Ft
- működési célú előzetesen felszámított áfa 1.238 e Ft
- egyéb dologi kiadások 1.400 e Ft
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.638 e Ft
- dologi kiadások összesen 7.847 e Ft
- beruházások -
- felújítások -
- felhalmozási kiadások összesen -

 

3.2.2 Közzétételi egység: - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.2.3 Közzétételi egység: - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

A Budakörnyéki Közterület-felügyeletnél foglalkoztatottak létszáma 9 fő

Személyi juttatások  
- törvény szerinti illetmények, munkabérek   20.000 e Ft
- béren kívüli juttatások    1.179 e Ft
- közlekedési költségtérítés      1.172 e Ft
- egyéb költségtérítések   -
- külső személyi juttatások  -

 

3.3.2 Támogatások - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.3 Szerződések - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.4 Koncessziók - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.5 Egyéb kifizetések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.7 Közbeszerzés - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

 

 

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

©2024 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés